Spacer 20

ph_foto_3.gif

 

 

ph_foto_2.gif

PETER HOLST

Jeg er 59 år, far til to børn og har klinik i Aalborg. 

Jeg er autoriseret af Psykolognævnet (autorisationsnr. 90100-1376), medlem af Dansk Psykologforening.


Jeg har overenskomst med sygesikringen og kan derfor tage imod klienter med en henvisning fra deres læge.

Jeg har desuden en række eksterne samarbejdspartnere, hvoraf de fleste er forsikringsselskaber og psykologiske netværk.

Jeg tager selvfølgelig også klienter, som selv ønsker at betale for deres behandling.


I det terapeutiske arbejde anvender jeg ofte korttidsterapi med udgangspunkt i kognitiv terapi samt systemisk/narrativ terapi.
Gennem tiden har jeg oparbejdet stor erfaring med de fleste psykologiske problemstillinger f.eks. angst, misbrug, depression, sorg, jalousi, stress, vrede, seksuelle problemer og skilsmisse.

Overordnet er jeg af den overbevisning, at det er muligt, ved hjælp af samtaler, at hjælpe klienten til en klarere forståelse af sine problemer, men også at blive mere bevidst om sine potentialer og handlemuligheder.

 

ANNETTE ISHØJ

Jeg er 54 år og er uddannet parterapeut med en specialist uddannelse i EFT, emotionsfokuseret terapi. 


Jeg er  uddannet hos Lone Algot Jeppesen i Århus og Jette Simon i København ved Dansk Center for Emotionsfokuseret Terapi.


Denne metode har især fokus på at styrke parrets relation til hinanden og skabe et mere trygt og kærligt parforhold. 

Gennem terapien støttes parret i at ændre på de negative mønstre parret sidder fast i samt blive i stand til at forstå hinanden og blive bedre til at kommunikere og rumme hinandens forskelligheder. 

 
Jeg har mere end 15 års erfaring med samtaler med par i  krise og med par i sammenbragte familier med børn med diagnoser og sygdom. 

Ud over mit arbejde som parterapeut er jeg bla. supervisor for forskellige grupper i Røde Kors. 


Jeg tager ikke mod klienter med henvisning fra læge og forsikringsselskaber. 
 
Spacer 10

 peter prfil33anette profil33

 


 

Spacer 10


 Dag Hammarskjølds Gade 4, 9000 Aalborg. Telefon 60 33 14 24 . ph@roisindet.dk

Copyright © Ro i Sindet 2013 | Design by Decor Web