Spacer 20

ph_foto_4.gif


UNDERSØGELSE/UDREDNING/VEJLEDNING/HANDLEPLAN


Peter tilbyder bl.a.:

Green marker

Psykologisk udredning.
Enhver udredning tager udgangspunkt i henviserens ønske om at blive klogere på noget omkring klientens funktion mm.
Typisk er det kommuner, opholdssteder eller privatpersoner, som ikke kan vente på det offentlige system, der får lavet udredninger i privat regi.
I  den forbindelse vil kognitiv- og personligheds-testning som regel indgå. Der suppleres oftest med interview og dataindsamling fra relevante instanser.

Green marker

Pædagogisk tilrettelagt handleplan sikrer, at undervisning og fritid hænger sammen, således at der på begge områder tages hensyn til personens ressourcer og problemområder. Udgangspunktet for ovenstående kan være forskelligt, men vil typisk indeholde testning, læsning af eksisterende materiale samt samtaler med relevante personer.

Green marker

Observation kan f.eks. afsløre nogle samspilsmønstre, som kan give alternative forklaringer på personers/gruppers adfærd. Oftest vil gennemlæsning af eksisterende undersøgelser være en indledende del.

Green marker

Rådgivning og vejledning af relevante personer ift hvordan hverdagen/undervisningen bedst tilrettelægges for børn/voksne med vanskeligheder af forskellig art.
Dette kan ske med udgangspunkt i eksisterende undersøgelser eller efter jeg selv har lavet en undersøgelse/udredning.

Spacer 10

 Dag Hammarskjølds Gade 4, 9000 Aalborg. Telefon 60 33 14 24 . ph@roisindet.dk

Copyright © Ro i Sindet 2013 | Design by Decor Web